Algemene Voorwaarden

Praktijk Psychosociaal Counselor T. Hofstede

Huisregels

Clienten dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden. Binnen de praktijk is respect voor anderen essentieel. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen de praktijk niet getolereerd.

Tarieven

Het tarief dient bij ieder consult of behandeling contant afgerekend te worden. Er is geen pinapparaat aanwezig. Bij vergoeding zorgverzekeraar krijgt u een factuur om die te kunnen overleggen. Cursussen en workshop wordt vooraf op de dag van aanvang contant betaald, mits anders afgesproken.

Afspraken annuleren
Afspraken dienen 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden. Indien de praktijk is gesloten dient u uw bericht van afzegging in te spreken op het antwoordapparaat of het per mail te melden Als u wegens ziekte wilt annuleren voor een afspraak op maandag of na een feestdag, dan dient u zich telefonisch vóór 10.00 uur af te melden op de dag van uw afspraak. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Het tarief van een niet nagekomen afspraak voor behandeling bedraagt 100% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling of consult. Alleen bij duidelijke overmacht wordt hiervan afgeweken. De rekening voor het niet nakomen van uw afspraak voor behandeling of consult kunt u niet bij uw verzekeraar declareren.

Vergoeding Psychische hulp
De vergoeding die u krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekering die u hebt afgesloten. Let op de consulten vallen onder de aanvullende verzekering. U kunt dit zelf nalezen in uw polisvoorwaarden. Indien de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen er afwijkende tarieven gehanteerd worden (conform de afspraak in het contract). De zorgverzekeraar vergoed alleen de Psychosociale Hulpverlening. Na 2016 komt de vergoeding te vervallen ivm de eisen zorgverzekeraars. Er is rekening gehouden met de hoogte tarieven om het betaalbaar voor iedereen te houden. Mocht het onverhoopt mogelijk zijn dat het tarief niet op te brengen is wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Wel kan het wezen dat er dan om een aantoonbaar bewijs van bv bijstand of schuldsanering wordt gevraagd.

Vermissing eigendommen of beschadiging

Tijdens  workshops, cursussen en open info dagen is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigendom en dient men hiervoor zelf zorg te dragen. De praktijkhouder is niet verantwoordelijk voor diefstal of dergelijke beschadigingen van eigendommen. Niet binnen de praktijk of fietsstalling.